Thế mạnh & chiến lược

Định hướng khách hàng
- Giá cả cạnh tranh , cộng tác lâu dài

Liên tục xuất sắc
- Thương hiệu uy tín và chất lượng
- Phân phối đầy đủ & Hiệu quả
- Quan hệ đối tác dài hạn với các nhà cung cấp

Dẫn đầu thị trường
- Thị trường hiện diện mạnh mẽ
- Đổi mới phương pháp tiếp cận thị trường
- Thị trường danh tiếng tốt và chấp nhận

Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ
- Củng cố các giá trị của công ty
- Quản lý phong cách
- Nhân viên phát triển và đào tạo